Polski prawnik we Frankfurcie nad Menem

Zajmujemy się doradztwem, konsultacjami i opieką prawną na etapie przedprocesowym, procesowym i egzekucyjnym w zakresie następujących gałęzi prawnych:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

w tym wypowiedzenia, odprawy, wynagrodzenia, urlopy, urlopy macierzyńskie, reprezentowanie pracowników, reprezentowanie pracodawców

Prawo cywilne

w tym sprawy konsumenckie, spadkowe oraz związane z umowami najmu, kupna / sprzedaży i inne

Prawo drogowe i transportowe

sprawy wypadków komunikacyjnych w Niemczech oraz w całej Europie, utraty prawa jazdy, badań MPU, zbiegnięcia z miejsca wypadku, reprezentowanie przed ubezpieczalniami. Współpracujemy z zespołem rzeczoznawców pracujących na terenie całych Niemiec. Obsługujemy również podmioty świadczące usługi przewozu osób, usługi spedycyjne, usługi logistyczne.

Prawo karne

reprezentowanie przed policją, prokuraturą i sądami w sprawach karnych, wykroczeń, mandatów, wypadków samochodowych, prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

Prawo handlowe

w tym sprawy związane z zakładaniem oraz prowadzeniem spółek osobowych oraz spółek kapitałowych niemieckiego prawa handlowego, GmbH i AG

Kindergeld

Zasiłki rodzinne/Kindergeld

A także...
dochodzenie roszczeń w sprawach ubezpieczeniowych
prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych na terenie Niemiec oraz całej Europy
prowadzenie spraw odszkodowawczych
inkaso – windykacja należności
przygotowywanie umów, pism procesowych, wniosków etc.
reprezentowanie przedsiębiorców oraz prowadzenie obsługi prawnej w projektach inwestycyjnych na terenie Niemiec
sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz prawnych, regulaminów pracy etc.
prowadzenie negocjacji, pośrednictwo w zawieraniu umów
Zapytaj też o inne rodzaje spraw