Honorarium

Podstawową zasadą przyświecającą naszej Kancelarii są jednoznacznie ustalone zasady świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych, w tym ustalenia jasnych zasad rozliczenia finansowego. Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług prawnych ustalane jest indywidualnie z klientem w oparciu o obowiązujące przepisy niemieckiej Ustawy o wynagrodzeniu adwokatów (RechtsanwaltsVergütungsGesetz - RVG).
Należy jednocześnie podkreślić, że honorarium uzależnione jest od wielu czynników między innymi od wartości sporu, złożonosci sprawy, długości postępowania, kosztów wyjazdów etc.
W przypadku stałego zlecenia oferujemy Państwu możliwosć wynagrodzenia w formie zryczałtowanej.
Niejednokrotnie istnieje możliwość uzyskania zwolnienia Państwa z kosztów procesowych lub ustanowienia na Państwa rzecz obrońcy z urzędu, w tym zakresie w Państwa imieniu możemy wystąpić do sądu.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.
Kancelaria Ballon gwarantuje Państwu rzetelnosć, profesjonalizm oraz wysoką jakość świadczonych usług.